Những trường hợp nào khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết?

Ngày hỏi:08/03/2019

Mọi người hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Những trường hợp nào khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  • Theo quy định tại Điều 151 Luật thi hành án hình sự 2010 thì những trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết bao gồm:

   - Quyết định, hành vi bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

   - Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   - Người đại diện không có giấy tờ chứng minh về việc đại diện hợp pháp của mình.

   - Thời hiệu khiếu nại đã hết.

   - Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực thi hành.

   Trên đây là nội dung giải đáp về những trường hợp khiếu nại về thi hành án hình sự không được thụ lý giải quyết.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn