Nội dung quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự

26/04/2022

Nội dung quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự được quy định thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là phóng viên báo Dân trí. Hiện tại, tôi đang thu thập tư liệu phục vụ cho việc hoàn thành chuyên đề về công tác giải quyết các vụ án hình sự trong đó đối tượng phạm tội là người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, tôi cần bổ sung thêm một số thông tin. Cho tôi hỏi trường hợp người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự nhưng bị áp dụng các biện pháp giáo dục, giám sát chẳng hạn biện pháp hòa giải tại cộng đồng thì quyết định áp dụng chứa những nội dung thông tin nào? Vấn đề này tôi có thể tham khảo thêm tại đâu? Rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! 

Đặng Văn Dũng (dung***@gmail.com)

  • Bộ luật tố tụng hình sự 2015 bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nội dung của bộ luật đã được sửa đổi, bổ sung nhiều quy định thể hiện điểm tiến bộ hơn so với quy định tại Bộ luật tố tụng 2003. Một trong những quy định được bổ sung tại bộ luật này đó là đề ra thủ tục tiến hành tố tụng đối với người dưới 18 tuổi nhằm bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dưới 18 tuổi.

   Khi xét thấy có đủ điều kiện áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng theo quy định của Bộ luật hình sự thì Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng.

   Nội dung quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 2 Điều 428 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018). Cụ thể bao gồm:

   a) Số, ngày, tháng, năm; địa điểm ra quyết định;

   b) Họ tên, chức vụ, chữ ký của người ra quyết định và đóng dấu của cơ quan ra quyết định;

   c) Lý do, căn cứ ra quyết định;

   d) Tội danh, điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự đã áp dụng;

   đ) Họ tên Điều tra viên hoặc Kiểm sát viên hoặc Thẩm phán được phân công tiến hành hòa giải;

   e) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của bị can, bị cáo;

   g) Họ tên người bị hại;

   h) Họ tên những người khác tham gia hòa giải;

   i) Thời gian, địa điểm, tiến hành hòa giải.

   Theo đó, quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng phải giao cho người dưới 18 tuổi phạm tội, cha mẹ hoặc người đại diện của họ; người bị hại, người đại diện của người bị hại và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi tổ chức việc hòa giải tại cộng đồng chậm nhất là 03 ngày trước ngày tiến hành hòa giải.

   Nhằm bảo đảm lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi phạm tội và chủ yếu là giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội, Bộ luật hình sự 2015 quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS) người dưới 18 tuổi phạm tội chỉ trong trường hợp cần thiết và phải căn cứ vào những đặc điểm về nhân thân của họ, tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội và yêu cầu của việc phòng ngừa tội phạm.

   Thay vào đó, việc áp dụng các biện pháp thay thế xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là một trong những điểm mới nổi bật của Bộ luật hình sự 2015, thể hiện rõ chính sách nhân đạo của Nhà nước ta, tăng tính hướng thiện trong chính sách xử lý hình sự, nhất là đối với đối tượng cần bảo vệ đặc biệt là người dưới 18 tuổi. Đối với mỗi biện pháp giám sát, giáo dục, pháp luật hiện hành đề ra trình tự, thủ tục áp dụng riêng, quyết định áp dụng từng biện pháp cũng thể hiện các nội dung khác nhau.

   Trên đây là nội dung tư vấn về nội dung quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng đối với người dưới 18 tuổi được miễn trách nhiệm hình sự. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn