Phiên tòa dân sự có thể tổ chức ngoài trụ sở Tòa án không?

Ngày hỏi:26/08/2016

Phiên tòa dân sự có thể tổ chức ngoài trụ sở Tòa án không? Bạn đọc Trần Tú, địa chỉ mail trantun****@gmail.com hỏi: Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em thấy có nhiều phiên tòa dân sự xét xử di động. Em thắc mắc: Phiên tòa dân sự có thể tổ chức ngoài trụ sở Tòa án không? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em cảm ơn!

  • Nội dung mà bạn hỏi liên quan tới địa điểm tổ chức phiên tòa trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015 (Có hiệu lực từ ngày 01/07/2016).

   Theo đó, phiên tòa được tổ chức tại trụ sở Tòa án hoặc có thể ngoài trụ sở Tòa án nhưng phải bảo đảm tính trang nghiêm và hình thức phòng xử án quy định tại Điều 224 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015.

   (Điều 223 Bộ luật tố tụng dân sự 2015)

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về địa điểm tổ chức phiên tòa trong tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự 2015. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn