Quan điểm chỉ đạo xây dựng đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 21/09/2019

Xin chào ban biên tập, tôi đang tìm hiểu các quy định về thực hiện việc ghi âm ghi hình khi hỏi cung bị can. Anh chị cho tôi hỏi quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo Quyết định 1172/QĐ-TTg năm 2019 thì quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án như sau:

   - Đề án phải bám sát và góp phần thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng về yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và cải cách tư pháp theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 48-NQ/TW, Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 79-KL/TW... nhằm triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nghiêm túc, đảm bảo thực hiện quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự theo quy định của Hiến pháp, pháp luật.

   - Cụ thể hoá các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 110/2015/QH13, Nghị quyết số 41/2017/QH14, Quyết định số 371/QĐ-TTg, bảo đảm hình thức, nội dung đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm; tạo cơ chế pháp lý hữu hiệu để bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân.

   - Tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong tố tụng hình sự của một số nước phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, pháp luật, thông lệ và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

   - Việc thực hiện Đề án phải bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng lộ trình, tiến độ.

   Trên đây là quy định về quan điểm chỉ đạo xây dựng Đề án thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn