Quy định bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án

26/04/2022
Pháp luật quy định như thế nào về việc nộp tiền mua tài sản bán đấu giá, cưỡng chế giao tài sản cho người mua trúng đấu giá? Cơ quan thi hành án có được cưỡng chế giao tài sản rồi sau đó mới thu tiền của người mua trúng đấu giá tài sản không? Trường hợp người mua trúng đấu giá không nộp tiền thì xử lý như thế nào?
  • Theo quy định tại Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự thì sau khi người mua trúng đấu giá nộp đủ tiền mua tài sản cơ quan thi hành án dân sự mới tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản. Nếu người phải thi hành án không tự nguyện giao tài sản cho người mua trúng đấu giá, Chấp hành viên phải tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá theo quy định tại các điều 114, 115, 116 và 117 của Luật Thi hành án dân sự.

   Trường hợp sau khi phiên đấu giá kết thúc mà người trúng đấu giá tài sản từ chối mua hoặc đã ký hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá nhưng chưa thanh toán thêm bất kỳ khoản tiền nào thì khoản tiền đặt trước thuộc về ngân sách nhà nước và được sử dụng để thanh toán lãi suất chậm thi hành án, tạm ứng chi phí bồi thường Nhà nước, bảo đảm tài chính để thi hành án và các chi phí cần thiết khác.

   Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá không thực hiện đầy đủ hoặc không đúng hạn nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng thì tiền thanh toán mua tài sản đấu giá được xử lý theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá và quy định của pháp luật về hợp đồng mua bán tài sản.
  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn