Quy định về nghĩa vụ của hòa giải viên

26/04/2022

Hòa giải viên là người có vai trò rất quan trong tại các buổi hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Vậy theo quy định mới nhất thì họ có những nghĩa vụ gì? 

  • Theo Khoản 2 Điều 14 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) hòa giải viên có các nghĩa vụ sau đây:

   - Tiến hành hòa giải, đối thoại theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này;

   - Tuân thủ pháp luật, độc lập, vô tư, khách quan;

   - Bảo đảm bí mật thông tin theo quy định của Luật này;

   - Không ép buộc các bên hòa giải, đối thoại trái với ý chí của họ;

   - Không được nhận tiền, lợi ích từ các bên;

   - Từ chối tiến hành hòa giải, đối thoại nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 18 của Luật này;

   - Tôn trọng sự thỏa thuận, thống nhất của các bên, nếu nội dung thỏa thuận, thống nhất đó không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

   - Từ chối tham gia tố tụng với tư cách là người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đối với vụ việc mà mình đã tiến hành hòa giải, đối thoại nhưng không thành và được chuyển cho Tòa án giải quyết theo trình tự tố tụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn