Quy định về trách nhiệm của TAND cấp huyện trong hòa giải, đối thoại tại Tòa án

26/04/2022

Về trách nhiệm của Tòa án huyện trong việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Không biết từ năm 2021 thì TAND cấp huyện sẽ có trách nhiệm cụ thể như thế nào? Nhờ giải đáp.

  • Theo Khoản 3 Điều 7 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) trong việc thực hiện hòa giải, đối thoại tại Tòa án thì Tòa án nhân dân cấp huyện có trách nhiệm sau đây:

   - Tổ chức thực hiện hoạt động hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật này;

   - Đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Hòa giải viên;

   - Chỉ định, hỗ trợ, hướng dẫn Hòa giải viên tiến hành hòa giải, đối thoại; đánh giá, nhận xét kết quả hoạt động của Hòa giải viên; hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; đề xuất khen thưởng, đề nghị xử lý vi phạm đối với Hòa giải viên của Tòa án nhân dân cấp huyện;

   - Bố trí địa điểm, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

   - Báo cáo về hoạt động hòa giải, đối thoại tại Tòa án theo quy định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;

   - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn