Quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử

26/04/2022

Tôi đang nghiên cứu về việc kiểm sát bản án, quyết định của tòa án, và được biết Viện trưởng VKSNDTC mới ban hành Quyết định quy định về vấn đề này. Xin cho hỏi quy trình, kỹ năng kiểm sát quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử được quy định thế nào? Nhờ cung cấp văn bản pháp lý để tiện theo dõi.

  • Căn cứ Điều 12 Quy định kèm theo Quyết định 399/QĐ-VKSTC năm 2019 quy định khi kiểm sát quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, công chức thực hiện theo quy trình, kỹ năng tại Điều 4 và Điều 5 Quy định này và lưu ý kiểm sát các nội dung cụ thể sau đây:

   - Kiểm sát thời hạn gửi quyết định: Theo khoản 4 Điều 289 BLTTDS, Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi ban hành và phải được gửi ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp. Vì vậy, công chức căn cứ ngày ban hành quyết định, ngày gửi văn bản theo dấu bưu điện trên bì thư và ngày Viện kiểm sát nhận được quyết định để xác định Tòa án có vi phạm không.

   - Kiểm sát hình thức quyết định: Quyết định được lập theo Mẫu số 69 Nghị quyết số 01/2017.

   - Kiểm sát thẩm quyền ra quyết định: Thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên tòa ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 289 BLTTDS.

   - Kiểm sát nội dung quyết định

   + Phần xét thấy

   ++ Kiểm sát căn cứ đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo quy định tại Điều 289 và Điều 312 BLTTDS; xem xét các tài liệu, chứng cứ kèm theo để xác định căn cứ Tòa án ra quyết định có đúng không.

   ++ Nếu có căn cứ theo quy định tại Điều 326 hoặc Điều 352 BLTTDS, công chức báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình yêu cầu Tòa án chuyển hồ sơ để nghiên cứu, kết hợp với nghiên cứu đơn của đương sự (nếu có), lập văn bản thông báo vi phạm (ghi rõ vi phạm quy định nào, mức độ, hậu quả) kèm theo đơn của đương sự (nếu có) gửi cho Viện kiểm sát cấp trên có thẩm quyền đề nghị xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với quyết định đó. Trong văn bản đề nghị kháng nghị phải đề xuất hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; hủy một phần hoặc sửa quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án. Nếu mức độ vi phạm không đến mức phải kháng nghị thì báo cáo Lãnh đạo Viện kiểm sát cấp mình xem xét, kiến nghị yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm.

   + Phần quyết định: Kiểm sát việc Tòa án giải quyết hậu quả của việc đình chỉ xét xử phúc thẩm; việc xử lý tiền tạm ứng án phí phúc thẩm (nếu có); việc ghi hiệu lực của quyết định.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn