Thể thức uỷ thác việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào

26/04/2022

Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối với trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật trên đất Lào và trốn sang Việt Nam thì cơ quan tư pháp của Lào có quyền ủy thác cho cơ quan tư pháp bên Việt Nam thực hiện truy cứu trách nhiệm hình sự đối với đối tượng này không? Và việc ủy thác này thực hiện theo thể thức như thế nào? Chân thành cảm ơn.

  • Thể thức uỷ thác việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào
   (ảnh minh họa)
  • Thể thức uỷ thác việc truy cứu trách nhiệm hình sự trong lĩnh vực tương trợ tư pháp Việt - Lào được quy định tại Điều 55 Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa Việt Nam và Lào ban hành kèm theo Quyết định 58QĐ/1999/CTN, cụ thể như sau:

   1. Văn bản uỷ thác truy cứu trách nhiệm hình sự phải có các nội dung như sau:

   a/ Tên của cơ quan yêu cầu;

   b/ Nêu rõ về hành vi phạm pháp dẫn đến uỷ thác truy cứu trách nhiệm hình sự;

   c/ Nói rõ chính xác ngày tháng, nơi xảy ra hành vi phạm pháp;

   d/ Điều Luật hình sự của Nước ký kết yêu cầu cần được áp dụng và các quy định khác của pháp luật có ý nghĩa quan trong đối với việc xét xử vụ án;

   e/ Họ và tên, quốc tịch, nơi cư trú của người đã phạm tội và các thông tin khác về nhân thân của người nói trên;

   f/ Khiếu nại của người bị hại, nếu vụ án đó được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại và các yêu cầu khác;

   g/ Khi uỷ thác truy cứu trách nhiệm hình sự, phải chuyển giao hồ sơ vụ án hình sự cùng với tài liệu về sự thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra và các chứng cứ khác mà Nước ký kết yêu cầu đã thu thập được.

   2. Nếu khi gửi uỷ thác truy cứu trách nhiệm hình sự mà bị can, bị cáo đang bị giam trên lãnh thổ của Nước ký kết yêu cầu, thì Nước ký kết yêu cầu phải dẫn độ bị can, bị cáo đó cho Nước ký kết được yêu cầu. Việc dẫn độ bị can, bị cáo được thực hiện theo quy định đã nói trong Hiệp định này.

   3. Nước ký kết được yêu cầu có nghĩa vụ thông báo cho Nước ký kết yêu cầu biết kết quả cuối cùng đối với vụ án. Nếu có đề nghị của Nước ký kết yêu cầu, thì Nước ký kết yêu cầu sẽ phải gửi bản sao quyết định cuối cùng đó.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn