Thời hạn giải quyết đơn kiến nghị là bao lâu?

26/04/2022

Cho tôi hỏi là đơn phản ánh, đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng, thì thời hạn giải quyết là bao lâu? Mong nhận được phản hồi.

  • Theo Điều 28 Luật tiếp công dân 2013 quy định như sau:

   => Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung kiến nghị, phản ánh, người tiếp công dân có trách nhiệm trả lời trực tiếp hoặc thông báo bằng văn bản đến người đã đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một trong các nội dung sau đây:

   - Kiến nghị, phản ánh đã được thụ lý để giải quyết;

   - Nội dung kiến nghị, phản ánh đã được chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

   Và thời gian thông báo kết quả cho cơ quan, người đã chuyển đơn biết trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày vụ việc được giải quyết (Khoản 2 Điều 27 Luật tiếp công dân 2013).

   Hiện tại, pháp luật cũng chưa có quy định rõ về thời gian giải quyết về đơn kiến nghị, phản ánh.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn