Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính quy định như thế nào?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 08/11/2022

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính quy định như thế nào? Nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính gồm những gì? Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính là bao lâu? 

  • Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính quy định như thế nào?

   Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi vừa nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu đối với khiếu nại về quyết định của Thư Ký Tòa án. Nay tôi thắc mắc thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

   Trả lời:

   Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 335 Luật tố tụng hành chính 2015.

   Theo đó, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

   1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu không đồng ý với quyết định đó hoặc quá thời hạn quy định tại Điều 333 của Luật Tố tụng Hành chính 2015 mà khiếu nại không được giải quyết thì người khiếu nại có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai.

   2. Đơn khiếu nại phải kèm theo bản sao quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu kèm theo.

   3. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải có các nội dung sau đây:

   a) Nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 334 của Luật này;

   b) Kết quả giải quyết khiếu nại của người giải quyết khiếu nại lần đầu;

   c) Kết luận về từng vấn đề cụ thể trong nội dung khiếu nại của người khiếu nại và việc giải quyết của người giải quyết khiếu nại lần hai.

   4. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai phải được gửi cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

   5. Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai có hiệu lực thi hành.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai đối với khiếu nại về quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo Luật tố tụng hành chính 2015.

   Nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính gồm những gì?

   Nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Và điều này được quy định cụ thể ở đâu? Em đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học. Em đang tự nghiên cứu và tìm hiểu về lĩnh vực tố tụng hành chính. Và có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn.

   Trả lời:

   Nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 334 Luật tố tụng hành chính 2015.

   Theo đó, nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như sau:

   1. Người giải quyết khiếu nại lần đầu phải ra quyết định giải quyết khiếu nại bằng văn bản. Quyết định giải quyết khiếu nại phải có các nội dung sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Tên, địa chỉ của người khiếu nại, người bị khiếu nại;

   c) Nội dung khiếu nại;

   d) Kết quả xác minh nội dung khiếu nại;

   đ) Căn cứ pháp luật để giải quyết khiếu nại;

   e) Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại.

   2. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu phải được gửi cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trường hợp là quyết định của Chánh án Tòa án thì còn phải gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về nội dung quyết định lần đầu về giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo Luật tố tụng hành chính 2015.

   Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính là bao lâu?

   Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi vừa gửi đơn khiếu nại về hành vi của Thư Ký Tòa án trong phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính liên quan đến quyết định của Ủy ban nhân dân. Tòa án đã chấp nhận đơn. Tuy nhiên, tôi thắc mắc thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định ra sao? Rất mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập.

   Trả lời:

   Thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 333 Luật tố tụng hành chính 2015.

   Theo đó, thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính được quy định như sau:
   Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là 15 ngày kể từ ngày Tòa án, Viện kiểm sát nhận được khiếu nại. Trường hợp cần thiết, đối với vụ việc có tính chất phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể được kéo dài nhưng không quá 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về thời hạn giải quyết khiếu nại quyết định, hành vi trong tố tụng hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn bạn vui lòng tham khảo Luật tố tụng hành chính 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn