Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính như thế nào?

26/04/2022

Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính như thế nào? Nội dung quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính gồm những gì? Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính là bao lâu?

  • Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính như thế nào?

   Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi vừa mới nhận được giấy triệu tập của Toà án về việc tham gia phiên toà sơ thẩm với tư cách người có quyền lợi liên quan. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án như thế nào? Xin chân thành cảm ơn.

   Trả lời:

   Thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Điều 164 Luật tố tụng hành chính 2015.

   Theo đó, thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như sau:

   1. Bản án phải được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng nghị án.

   2. Quyết định thay đổi người tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch, chuyển vụ án, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ giải quyết vụ án, hoãn phiên tòa phải được thảo luận, thông qua tại phòng nghị án và phải được lập thành văn bản.

   3. Quyết định về các vấn đề khác được Hội đồng xét xử thảo luận và thông qua tại phòng xử án, không phải viết thành văn bản, nhưng phải được ghi vào biên bản phiên tòa.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về thủ tục ra bản án, quyết định của Tòa án tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015.

   Nội dung quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính gồm những gì?

   Nội dung quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập, em đang thực hiện một tiểu luận liên quan đến lĩnh vực tố tụng hành chính. Em có một thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập: quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính có nội dung gì? Xin chân thành cảm ơn.

   Trả lời:

   Nội dung quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Khoản 2 Điều 163 Luật tố tụng hành chính 2015.

   Theo đó, quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính bao gồm những nội dung sau đây:

   a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

   b) Tên Tòa án và họ, tên những người tiến hành tố tụng;

   c) Vụ án được đưa ra xét xử;

   d) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

   đ) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về nội dung quyết định hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015.

   Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính là bao lâu?

   Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Xin chào Ban biên tập. Em có quan tâm và tìm hiểu về lĩnh vực tố tụng hành chính. Em được biết phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính cũng có thể được hoãn. Vậy xin cho em hỏi đó là thời hạn hoãn là bao lâu? Xin chân thành cảm ơn.

   Trả lời:

   Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 162 Luật tố tụng hành chính 2015.

   Theo đó, phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính bị hoãn được quy định về thời gian như sau:

   Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không quá 30 ngày kể từ ngày Hội đồng xét xử ra quyết định hoãn phiên tòa, trừ phiên tòa xét xử vụ án theo thủ tục rút gọn thì thời hạn hoãn là 15 ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Luật tố tụng hành chính 2015.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn