Thủ tục ưu tiên được thanh toán khi thi hành án như thế nào?

26/04/2022
Hiện nay tôi đang bị kê biên tài sản để trả nợ theo quyết định bản án. Xin hỏi, thứ tự các ưu tiên để thanh toán khi thi hành án, pháp luật quy định như thế nào?
  • Nếu các đương sự không có thỏa thuận hợp pháp thì số tiền cơ quan thi hành án dân sự đã thu được của người phải thi hành án phải thanh toán theo thứ tự quy định tại Điều 47 Luật Thi hành án dân sự. Cụ thể như sau:

   1. Số tiền thi hành án, sau khi trừ các chi phí thi hành án và khoản tiền quy định tại khoản 5 Điều 115 của luật này, được thanh toán theo thứ tự sau đây:

   a) Tiền cấp dưỡng; tiền lương, tiền công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động; tiền bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần;

   b) Án phí;

   c) Các khoản phải thi hành án khác theo bản án, quyết định.

   2. Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán tiền thi hành án được thực hiện như sau:

   a) Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp trong cùng một hàng ưu tiên có nhiều người được thi hành án thì việc thanh toán được thực hiện theo tỉ lệ số tiền mà họ được thi hành án;

   b) Số tiền thi hành án thu theo quyết định cưỡng chế thi hành án nào thì thanh toán cho những người được thi hành án đã có đơn yêu cầu tính đến thời điểm có quyết định cưỡng chế đó. Số tiền còn lại được thanh toán cho những người được thi hành án theo các quyết định thi hành án khác tính đến thời điểm thanh toán.

   Số tiền còn lại được trả cho người phải thi hành án.

   3. Số tiền thu được từ việc bán tài sản cầm cố, thế chấp hoặc bán tài sản mà bản án, quyết định tuyên kê biên để bảo đảm thi hành một nghĩa vụ cụ thể được ưu tiên thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm đó sau khi trừ các chi phí về thi hành án.

   4. Thứ tự thanh toán tiền thi hành án về phá sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

   5. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thu được tiền, chấp hành viên phải thực hiện việc thanh toán tiền thi hành án quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn