Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm quyết định của Chủ tịch UBND huyện không?

26/04/2022

Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm quyết định của Chủ tịch UBND huyện không? Những khiếu kiện nào thuộc phạm vi giải quyết của Tòa án? 

Chào ban biên tập, vừa rồi Chủ tịch UBND ở huyện tôi có ra quyết định về thu hồi đất với gia đình thôi nhưng tôi thấy lý do đưa ra không đúng, tôi khởi kiện quyết định này ra Tòa án huyện thì họ có nhận xử không? Xin được giải đáp.

  • Tòa án cấp huyện có thẩm quyền giải quyết sơ thẩm quyết định của Chủ tịch UBND huyện không?

   Căn cứ Điều 31 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về thẩm quyền của Tòa án cấp huyện như sau:

   Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

   1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

   2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

   3. Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

   Như vậy, Tòa án cấp huyện không có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm đối với khiếu kiện quyết định hành chính của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Gia đình anh/chị có thể gửi đơn khiếu kiện lên Tòa án cấp tỉnh để được giải quyết.

   Những khiếu kiện nào thuộc phạm vi giải quyết của Tòa án?

   Theo Điều 30 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như sau:

   1. Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính, trừ các quyết định, hành vi sau đây:

   a) Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo quy định của pháp luật;

   b) Quyết định, hành vi của Tòa án trong việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính, xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

   c) Quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức.

   2. Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và tương đương trở xuống.

   3. Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động kiểm toán nhà nước. (bổ sung bởi Khoản 7 Điều 2 Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019)

   4. Khiếu kiện danh sách cử tri.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn