Tòa án được trả lại đơn khởi kiện vụ án hành chính trong trường hợp nào?

26/04/2022

Tôi tham gia vụ án hành chính với tư cách Nguyên đơn. Tôi đã nộp đơn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền nhưng do sai sót tôi đã không ghi tên Tòa án nơi nhận đơn khởi kiện. Tòa án đã trả lại đơn khởi kiện cho tôi vì lý do thiếu sót đó. Xin hỏi, Tòa làm như vậy có đúng không?

  • Căn cứ vào Khoản 1 Điều 123 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về những trường hợp Tòa án nơi thụ lý được quyền trả lại đơn khởi kiện như sau:

   - Người khởi kiện không có quyền khởi kiện;

   - Người khởi kiện không có năng lực hành vi tố tụng hành chính đầy đủ;

   - Trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khởi kiện nhưng người khởi kiện đã khởi kiện đến Tòa án khi còn thiếu một trong các điều kiện đó;

   - Sự việc đã được giải quyết bằng bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;

   - Sự việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án;

   - Người khởi kiện lựa chọn giải quyết vụ việc theo thủ tục giải quyết khiếu nại trong trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật này;

   - Đơn khởi kiện không có đủ nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này mà không được người khởi kiện sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 122 của Luật này;

   Như vậy, trường hợp của bạn không thỏa bất cứ điều kiện nào của quy định trên. Do đó có thể xác định việc tòa trả lại đơn khởi kiện của bạn vì lý do thiếu tên tòa án thụ lý là không đúng với quy định của pháp luật. Đồng thời căn cứ vào Khoản 1 Điều 118 và Khoản 1 Điều 122 Luật Tố tụng hành chính 2015 quy định về các trường hợp tòa phải yêu cầu người khởi kiện sửa đổi, bổ sung như sau:

   a) Ngày, tháng, năm làm đơn;

   b) Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

   c) Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

   d) Nội dung quyết định hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc, quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, nội dung giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri hoặc tóm tắt diễn biến của hành vi hành chính;

   đ) Nội dung quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có);

   e) Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

   g) Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

   Sau khi nhận được đơn khởi kiện, nếu thấy đơn khởi kiện không có đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 118 của Luật này thì Thẩm phán thông báo bằng văn bản và nêu rõ những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho người khởi kiện sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người khởi kiện nhận được thông báo của Tòa án.

   Nhận thấy tòa đã làm sai thủ tục tố tụng, bạn cần phải liên hệ với tòa để xác định đúng quyền lợi của mình và yêu cầu tòa cho phép bạn thực hiện quyền được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn