Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển chọn bổ sung 103 Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 17/05/2023

Xin hỏi: Tòa án nhân dân nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển chọn bổ sung bao nhiêu Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023?- Câu hỏi của anh Dương (Tp.HCM).

  • Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển chọn bổ sung 103 Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023?

   Ngày 11/5/2023, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh ban hành Thông báo 867/TB-TCCB năm 2023 về tuyển chọn bổ sung Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân.

   Theo đó, Toà án nhân dân tuyển chọn bổ sung Hòa giải viên với số lượng như sau:

   - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 15 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân Quận 5: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân Quận 6: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân Quận 7: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân Quận 8: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân Quận 10: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân Quận 12: 10 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân quận Tân Bình: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức: 10 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn: 15 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân huyện Củ Chi: 05 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân H. Bình Chánh: 10 Hòa giải viên

   - Tòa án nhân dân huyện Cần Giờ: 03 Hòa giải viên.

   Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tuyển chọn bổ sung 103 Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023? (Hình từ Internet)

   Đối tượng được tuyển chọn vào làm Hoà giải viên Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đáp ứng điều kiện gì?

   Tại Tiểu mục 1 Mục I Thông báo 867/TB-TCCB năm 2023 có quy định về điều kiện tuyển chọn vào làm Hoà giải viên như sau:

   I. Điều kiện:

   1/ Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện:

   a/ Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

   b/ Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

   c/ Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

   d/ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   2/ Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được làm Hòa giải viên:

   + Không đáp ứng điều kiện quy định tại mục 1 như trên.

   + Đang là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân.

   Như vậy, đối tượng được tuyển chọn vào làm Hoà giải viên Tòa án nhân dân tại TP. HCM phải đáp ứng điều kiện như sau:

   - Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện:

   + Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;

   + Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;

   + Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;

   + Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh?

   Tại Mục III Thông báo 867/TB-TCCB năm 2023 của Tòa án nhân dân TP. HCM có quy định về thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên Tòa án nhân dân tại TP. HCM cụ thể:

   Trong hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định yêu cầu nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm:

   - Đối với cá nhân có nguyện vọng làm Hòa giải viên tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và thi đua khen thưởng (địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1).

   - Đối với cá nhân có nguyện vọng làm Hòa giải viên tại quận, huyện, thành phố Thủ Đức: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Tòa án nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức.

   Thành phần hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên Tòa án nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm tài liệu gì?

   Tại Tiểu mục 3 Mục I Thông báo 867/TB-TCCB năm 2023 của Tòa án nhân dân TP. HCM có quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên như sau:

   Điều kiện

   ...

   3/ Hồ sơ cá nhân gồm:

   a/ Đơn đề nghị bổ nhiệm.

   b/ Sơ lược lý lịch.

   c/ Phiếu lý lịch tư pháp (được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị bổ nhiệm).

   d/ Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp, có giá trị trong 06 tháng).

   e/ Giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án gồm một trong các giấy tờ sau:

   - Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   - Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

   - Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán và có uy tín trong cộng đồng dân cư.

   - Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra Viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   - Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ... (do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận).

   Như vậy, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên Tòa án nhân dân tại TP. HCM bao gồm những tài liệu sau:

   - Đơn đề nghị bổ nhiệm.

   - Sơ lược lý lịch.

   - Phiếu lý lịch tư pháp.

   - Giấy chứng nhận sức khỏe.

   - 01 trong các giấy tờ chứng minh có đủ điều kiện bao gồm:

   + Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện Kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   +Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.

   + Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về phong tục tập quán và có uy tín trong cộng đồng dân cư.

   + Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra Viên cao cấp, Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.

   + Các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ...do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn