Trách nhiệm của Tòa án tối cao trong việc phối hợp điều tra tội rửa tiền

26/04/2022

Tòa án nhân dân tối cao trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền có những trách nhiệm gì? Mong được tư vấn.

  • Theo Điều 10 Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định các trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao trong việc phối hợp điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền như sau:

   - Thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong Quy chế này.

   - Xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền theo chức năng của Tòa án.

   - Ban hành Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định của pháp luật về tội phạm rửa tiền trong xét xử.

   - Chỉ đạo, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Tòa án các cấp trong công tác xét xử các vụ án về tội rửa tiền.

   - Đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện công tác phối hợp trong lĩnh vực quản lý và gửi Bộ Công an tổng hợp xây dựng báo cáo chung để tổ chức giao ban.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn