Trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo không gặp, trao đổi với người tố cáo đúng hay sai?

Ngày hỏi:25/12/2019

Chào Luật sư, liên quan đến quy trình giải quyết tố cáo, mình muốn hỏi: Trong quá trình giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo không gặp, trao đổi với người tố cáo đúng hay sai? 

  • Trình tự giải quyết tố cáo quy định tại Mục 3 Chương III Luật Tố cáo 2018.

   Theo Điều 28 Luật Tố cáo 2018 thì Trình tự giải quyết tố cáo gồm 4 bước:

   1. Thụ lý tố cáo.

   2. Xác minh nội dung tố cáo.

   3. Kết luận nội dung tố cáo.

   4. Xử lý kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo.

   Như vậy, trong trình tự giải quyết tố cáo, Luật tố cáo không quy định trách nhiệm của người giải quyết tố cáo là phải gặp người tố cáo mà tùy thuộc vào nội dung, tính chất và thông tin người tố cáo cung cấp. Vì vậy mà người giải quyết tố cáo có thể gặp người tố cáo để nắm bắt thêm thông tin hay không là tùy thuộc từng trường hợp.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn