Văn bản đề nghị bổ nghiệm giám định viên tư pháp

26/04/2022

Theo quy định mới được áp dụng thì văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp được quy định ra sao? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  • Căn cứ theo Điềm a Khoản 4 Điều 1 Luật Giám định tư pháp sửa đổi 2020 (có hiệu lực từ 01/01/2021) thì văn bản đề nghị bổ nghiệm giám định viên tư pháp được quy định như sau:

   Văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật này hoặc đơn đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp của cá nhân đã là giám định viên tư pháp nhưng bị miễn nhiệm do nghỉ hưu hoặc thôi việc để thành lập Văn phòng giám định tư pháp.

   Trên đây là quy định về văn bản đề nghị bổ nhiệm giám định viên tư pháp theo quy định mới được áp dụng.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn