Xét xử kín vụ án hình sự thì có bản án có được công khai trên cổng thông tin điện tử của tòa án?

26/04/2022

Xét xử kín vụ án hình sự thì có bản án có được công khai trên cổng thông tin điện tử của tòa án? Các thông tin nào sẽ được mã hóa khi công bố bản án lên cổng thông tin điện tử của tòa án?

Chào anh chị, cho tôi hỏi vừa qua có một số trang báo đề cập việc xét xử kín một vụ án. Anh chị cho tôi hỏi bản án đối với vụ án xét xử kín có được công khai trên cổng thông tin điện tử cho mọi người biết hay không? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

 

  • Xét xử kín vụ án hình sự thì có bản án có được công khai trên cổng thông tin điện tử của tòa án?

   Tại Điều 4 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP có quy định về những bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án như sau:

   1. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử kín.

   2. Bản án, quyết định về vụ việc được Tòa án xét xử, giải quyết công khai nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Có chứa đựng nội dung thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của Chính phủ hoặc chứa đựng những nội dung mà Nhà nước chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   b) Có chứa đựng thông tin về hoạt động đầu tư tài chính, bí quyết nghề nghiệp, công nghệ chưa được bộc lộ, có thể được sử dụng và tạo lợi thế trong kinh doanh mà trong quá trình Tòa án xét xử, giải quyết vụ việc, người tham gia tố tụng đã có yêu cầu được giữ bí mật;

   c) Có chứa đựng nội dung ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư;

   d) Có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi;

   đ) Có chứa đựng nội dung liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình mà chưa được mã hóa theo hướng dẫn tại Điều 7 của Nghị quyết này.

   3. Bản án, quyết định của Tòa án chưa có hiệu lực pháp luật.

   Theo đó, trong trường hợp bản án được tòa án xét xử kín thì sẽ không được công khai trên cổng thông tin điện tử về toàn án.

   Các thông tin nào sẽ được mã hóa khi công bố bản án lên cổng thông tin điện tử của tòa án?

   Tại Điều 7 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP có quy định về mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định của Tòa án như sau:

   1. Việc mã hóa thông tin trong bản án, quyết định phải đảm bảo chính xác, không trùng lặp thông tin, không làm thay đổi nội dung của bản án, quyết định.

   2. Các thông tin về tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức và những thông tin khác liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình có trong bản án, quyết định của Tòa án mà việc công bố sẽ vi phạm nguyên tắc hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này phải được mã hóa.

   ...

   Theo đó, các thông tin liên quan đến việc xác định nhân thân như tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức và những thông tin khác liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình sẽ được mã hóa.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn