Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận trong trường hợp nào?

26/04/2022

Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn được chấp nhận trong trường hợp nào? Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng thì họ có quyền yêu cầu độc lập không? Vấn đề gửi đơn khởi kiện đến Tòa án của nguyên đơn được quy định ra sao?

  • 1. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn trong tố tụng dân sự được chấp nhận trong trường hợp nào?

   Căn cứ Khoản 2 Điều 200 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về nội dung trên như sau:

   1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

   2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

   b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;

   c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

   3. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

   2. Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng thì họ có quyền yêu cầu độc lập không?

   Căn cứ Khoản 1 Điều 201 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về nội dung trên như sau:

   Quyền yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

   1. Trường hợp người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không tham gia tố tụng với bên nguyên đơn hoặc với bên bị đơn thì họ có quyền yêu cầu độc lập khi có các điều kiện sau đây:

   a) Việc giải quyết vụ án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ;

   b) Yêu cầu độc lập của họ có liên quan đến vụ án đang được giải quyết;

   c) Yêu cầu độc lập của họ được giải quyết trong cùng một vụ án làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.

   2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền đưa ra yêu cầu độc lập trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

   3. Vấn đề gửi đơn khởi kiện đến Tòa án của nguyên đơn trong tố tụng dân sự được quy định ra sao?

   Căn cứ Điều 190 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về nội dung trên như sau:

   1. Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

   a) Nộp trực tiếp tại Tòa án;

   b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;

   c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

   2. Ngày khởi kiện là ngày đương sự nộp đơn khởi kiện tại Tòa án hoặc ngày được ghi trên dấu của tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi.

   Trường hợp không xác định được ngày, tháng, năm theo dấu bưu chính nơi gửi thì ngày khởi kiện là ngày đương sự gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính. Đương sự phải chứng minh ngày mình gửi đơn tại tổ chức dịch vụ bưu chính; trường hợp đương sự không chứng minh được thì ngày khởi kiện là ngày Tòa án nhận được đơn khởi kiện do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến.

   3. Trường hợp người khởi kiện gửi đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn.

   4. Trường hợp chuyển vụ án cho Tòa án khác theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật này thì ngày khởi kiện là ngày gửi đơn khởi kiện đến Tòa án đã thụ lý nhưng không đúng thẩm quyền và được xác định theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

   5. Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Điều này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn