Bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất phải nộp thuế xuất khẩu?

26/04/2022

Cho em hỏi: Em là doanh nghiệp tư nhân nhỏ nên kiến thức pháp luật cũng ít. Vừa qua doanh nghiệp của em có bán một lô hàng vật liệu xây dựng cho một doanh nghiệp trong khu chế xuất và bị cơ quan chức năng buộc phải khai nộp thuế xuất khẩu. Xin cho hỏi, bán hàng trong nước vẫn phải khai nộp thuế xuất khẩu ạ?

  • Theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 thì khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

   Tại Khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu 2016 có quy định:

   "Điều 2. Đối tượng chịu thuế

   2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì có thể xác định hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan thì phải chịu thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

   Trong đó, theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC thì khu phi thuế quan bao gồm:

   - Khu chế xuất;

   - Doanh nghiệp chế xuất;

   - Kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan;

   - Khu kinh tế thương mại đặc biệt;

   - Khu thương mại - công nghiệp;

   - Các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì doanh nghiệp chế xuất được xác định là khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Đối với trường hợp doanh nghiệp của bạn vừa qua có xuất bán lô hàng hóa vật liệu xây dựng của doanh nghiệp cho một doanh nghiệp trong khu chế xuất, thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

   Nên việc cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp của bạn phải khai, nộp thuế xuất khẩu trong trường hợp này là phù hợp với quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn