Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA (phần 2)

26/04/2022

Anh Tiến Đạt - email: ngtdat***@gmail.com gửi email yêu cầu Ban biên tập hỗ trợ, cung cấp thông tin Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA và văn bản quy định về dòng xe này. Anh hy vọng Ban biên tập có thể phản hồi trong thời gian sớm nhất

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   TOYOTA

   CAMRY SE 2494 cm3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,708,000,000

   2

   TOYOTA

   CAMRY SE 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,130,000,000

   3

   TOYOTA

   CAMRY SE AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   4

   TOYOTA

   CAMRY SE AT 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,177,000,000

   5

   TOYOTA

   CAMRY SE MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   6

   TOYOTA

   CAMRY SE MT 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,127,000,000

   7

   TOYOTA

   CAMRY V6 GRANDER 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,050,000,000

   8

   TOYOTA

   CAMRY XLE 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   9

   TOYOTA

   CAMRY XLE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,408,000,000

   10

   TOYOTA

   CAMRY XLE 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,866,000,000

   11

   TOYOTA

   CAMRY XLI 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   624,000,000

   12

   TOYOTA

   CAMRY XSE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,269,000,000

   13

   TOYOTA

   COROLLA 1.3

   Việt Nam

   270,000,000

   14

   TOYOTA

   COROLLA 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   550,000,000

   15

   TOYOTA

   COROLLA 1.3 J

   Việt Nam

   410,000,000

   16

   TOYOTA

   COROLLA 1.6

   Việt Nam

   370,000,000

   17

   TOYOTA

   COROLLA 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   18

   TOYOTA

   COROLLA 1.6 XLI P/S 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   19

   TOYOTA

   COROLLA 1.8 05 chỗ, MT

   Việt Nam

   675,000,000

   20

   TOYOTA

   COROLLA 1.8AT 05 chỗ

   Việt Nam

   617,000,000

   21

   TOYOTA

   COROLLA 1.8AT 05 chỗ, số tự động 4 cấp

   Việt Nam

   695,000,000

   22

   TOYOTA

   COROLLA 1.8CVT 05 chỗ, AT

   Việt Nam

   722,000,000

   23

   TOYOTA

   COROLLA 1.8CVT ZRE172L-GEXGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   807,000,000

   24

   TOYOTA

   COROLLA 1.8MT 05 chỗ

   Việt Nam

   580,000,000

   25

   TOYOTA

   COROLLA 1.8MT 05 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   653,000,000

   26

   TOYOTA

   COROLLA 1.8MT ZRE172L-GEFGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   757,000,000

   27

   TOYOTA

   COROLLA 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   671,000,000

   28

   TOYOTA

   COROLLA 2.0 AT 05 chỗ số tự động 4 cấp

   Việt Nam

   755,000,000

   29

   TOYOTA

   COROLLA 2.0CVT 05 chỗ, AT

   Việt Nam

   786,000,000

   30

   TOYOTA

   COROLLA 2.0CVT ZRE173L-GEXVKH 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   944,000,000

   31

   TOYOTA

   COROLLA ALTIS 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   32

   TOYOTA

   COROLLA ALTIS 1.8E 05 chỗ

   Nhập khẩu

   880,000,000

   33

   TOYOTA

   COROLLA ALTIS 2.0 05 chỗ số tự động

   Nhập khẩu

   770,000,000

   34

   TOYOTA

   COROLLA ALTIS 2.0G 05 chỗ

   Nhập khẩu

   833,000,000

   35

   TOYOTA

   COROLLA ALTIS AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   610,000,000

   36

   TOYOTA

   COROLLA ALTIS MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   580,000,000

   37

   TOYOTA

   COROLLA CE AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   720,000,000

   38

   TOYOTA

   COROLLA CE MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   680,000,000

   39

   TOYOTA

   COROLLA G ZRE172L-GEFGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   747,000,000

   40

   TOYOTA

   COROLLA G ZRE172L-GEXGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   797,000,000

   41

   TOYOTA

   COROLLA GLI 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   795,000,000

   42

   TOYOTA

   COROLLA LE 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   901,000,000

   43

   TOYOTA

   COROLLA LE AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   760,000,000

   44

   TOYOTA

   COROLLA LE MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   720,000,000

   45

   TOYOTA

   COROLLA MATRIX 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   815,000,000

   46

   TOYOTA

   COROLLA MATRIX S 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   47

   TOYOTA

   COROLLA S 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   932,000,000

   48

   TOYOTA

   COROLLA S AT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   49

   TOYOTA

   COROLLA S MT 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   720,000,000

   50

   TOYOTA

   COROLLA V ZRE173L-GEXVKH 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   933,000,000

   51

   TOYOTA

   COROLLA VERSO 1.8 07 chỗ

   Nhập khẩu

   600,000,000

   52

   TOYOTA

   COROLLA XLE 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   53

   TOYOTA

   COROLLA XLI 1.6 05 chỗ

   Nhập khẩu

   757,000,000

   54

   TOYOTA

   COROLLA XLI 1.8 05 chỗ

   Nhập khẩu

   815,000,000

   55

   TOYOTA

   COROLLA ZRE142L-GEFGKH 1.8 05 chỗ MT

   Việt Nam

   723,000,000

   56

   TOYOTA

   COROLLA ZRE142L-GEXGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   773,000,000

   57

   TOYOTA

   COROLLA ZRE143L-GEPVKH 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   698,000,000

   58

   TOYOTA

   COROLLA ZRE143L-GEXVKH 2.0 05 chỗ

   Việt Nam

   858,000,000

   59

   TOYOTA

   COROLLA ZZE142L RL4BB42E 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   642,000,000

   60

   TOYOTA

   COROLLA ZZE142L-GEMGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   603,000,000

   61

   TOYOTA

   COROLLA ZZE142L-GEPGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   642,000,000

   62

   TOYOTA

   COROLLA ZZE143L-GEMGKH 1.8 05 chỗ

   Việt Nam

   581,000,000

   63

   TOYOTA

   CROW ROYAL SALOON 3.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   64

   TOYOTA

   FJ CRUISER 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,426,000,000

   65

   TOYOTA

   FJ CRUISER 4x2 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   66

   TOYOTA

   FJ CRUISER 4x4 AT 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,230,000,000

   67

   TOYOTA

   FJ CRUISER 4x4 MT 4.0 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,150,000,000

   68

   TOYOTA

   FORTUNER 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   768,000,000

   69

   TOYOTA

   FORTUNER 4x2 2.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   850,000,000

   70

   TOYOTA

   FORTUNER 4x2 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,149,000,000

   71

   TOYOTA

   FORTUNER 4x2 3.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   950,000,000

   72

   TOYOTA

   FORTUNER 4x2 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   73

   TOYOTA

   FORTUNER 4x4 2.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   74

   TOYOTA

   FORTUNER 4x4 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,149,000,000

   75

   TOYOTA

   FORTUNER 4x4 3.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   76

   TOYOTA

   FORTUNER 4x4 4.0 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,200,000,000

   77

   TOYOTA

   FORTUNER G 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   768,000,000

   78

   TOYOTA

   FORTUNER G(động cơ dầu) 2.5 07chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   768,000,000

   79

   TOYOTA

   FORTUNER KUN60L-NKMSHU 2.5 07 chỗ

   Việt Nam

   947,000,000

   80

   TOYOTA

   FORTUNER SR5 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,913,000,000

   81

   TOYOTA

   FORTUNER SR5 PREMIUM 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,786,000,000

   82

   TOYOTA

   FORTUNER SR5 TGN51L-EKPSKV 2.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   750,000,000

   83

   TOYOTA

   FORTUNER TGN51L-NKPSKU 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,039,000,000

   84

   TOYOTA

   FORTUNER TGN51L-NKPSKU 4x4 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,156,000,000

   85

   TOYOTA

   FORTUNER TGN51L-NKPSKU TRD 4x4 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,233,000,000

   86

   TOYOTA

   FORTUNER TGN51L-NKPSKU V 4x4 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,077,000,000

   87

   TOYOTA

   FORTUNER TGN51L-NKPSKU V2.7 07chỗ, số tự động 4

   Nhập khẩu

   924,000,000

   88

   TOYOTA

   FORTUNER TGN61L-NKPSKU 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   934,000,000

   89

   TOYOTA

   FORTUNER TGN61L-NKPSKU 4x2 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,040,000,000

   90

   TOYOTA

   FORTUNER TGN61L-NKPSKU TRD 4x2 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,117,000,000

   91

   TOYOTA

   FORTUNER TGN61L-NKPSKU V 4x2 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   969,000,000

   92

   TOYOTA

   FORTUNER V 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   924,000,000

   93

   TOYOTA

   FORTUNER V TRD SPORTIVO 2.7 07 chỗ

   Việt Nam

   1,060,000,000

   94

   TOYOTA

   FORTUNER V(động cơ xăng) 2.7 07chỗ, số tự động 4 cấp

   Việt Nam

   924,000,000

   95

   TOYOTA

   HAICE KDH2121-JEMDYU/TMD-VAN

   Việt Nam

   560,000,000

   96

   TOYOTA

   HIACE (COMMUTER DIESEL) 2.5 16 chỗ

   Việt Nam

   539,000,000

   97

   TOYOTA

   HIACE (COMMUTER GASOLINE) 2.7 16 chỗ

   Việt Nam

   557,000,000

   98

   TOYOTA

   HIACE 12 chỗ

   Việt Nam

   490,000,000

   99

   TOYOTA

   HIACE 15 chỗ

   Việt Nam

   430,000,000

   100

   TOYOTA

   HIACE 2.5 16 chỗ

   Nhập khẩu

   1,209,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô TOYOTA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn