Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA (phần 5)

Ngày hỏi:01/11/2018

Anh Tiến Đạt - email: ngtdat***@gmail.com gửi email yêu cầu Ban biên tập hỗ trợ, cung cấp thông tin Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô TOYOTA và văn bản quy định về dòng xe này. Anh hy vọng Ban biên tập có thể phản hồi trong thời gian sớm nhất

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ pháp lý: Thông tư 304/2016/TT-BTC; Quyết định 942/QĐ-BTC năm 2017; Quyết định 149/QĐ-BTC năm 2017 và Quyết định 2018/QĐ-BTC năm 2017

   STT

   Nhãn hiệu

   Loại xe (gồm chỉ tiêu: Số loại/Tên thương mại, thể tích làm việc)

   Nguồn gốc

   Giá (VND)

   1

   TOYOTA

   RAV4 SPORT 4x4 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   2

   TOYOTA

   RAV4 XLE 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,688,000,000

   3

   TOYOTA

   RAV4 XLE AWD 2.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,430,000,000

   4

   TOYOTA

   SEQUOIA LIMITED 4x2 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,400,000,000

   5

   TOYOTA

   SEQUOIA LIMITED 4x2 4.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,670,000,000

   6

   TOYOTA

   SEQUOIA LIMITED 4x2 5.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,790,000,000

   7

   TOYOTA

   SEQUOIA LIMITED 4x4 4.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   2,560,000,000

   8

   TOYOTA

   SEQUOIA LIMITED 4x4 4.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,790,000,000

   9

   TOYOTA

   SEQUOIA LIMITED 4x4 5.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,910,000,000

   10

   TOYOTA

   SEQUOIA PLATINUM 5.7 07 chỗ

   Nhập khẩu

   3,420,000,000

   11

   TOYOTA

   SEQUOIA PLATIUM 4x2 5.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   2,070,000,000

   12

   TOYOTA

   SEQUOIA PLATIUM 4x4 5.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   2,190,000,000

   13

   TOYOTA

   SEQUOIA SR5 4.7L 4x2 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,350,000,000

   14

   TOYOTA

   SEQUOIA SR5 4.7L 4x4 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,480,000,000

   15

   TOYOTA

   SEQUOIA SR5 5.7L 4x2 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,390,000,000

   16

   TOYOTA

   SEQUOIA SR5 5.7L 4x4 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,520,000,000

   17

   TOYOTA

   SIENNA 2.7 7 chỗ

   Nhập khẩu

   1,448,000,000

   18

   TOYOTA

   SIENNA 3.0 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   800,000,000

   19

   TOYOTA

   SIENNA 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,393,000,000

   20

   TOYOTA

   SIENNA CE FWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   980,000,000

   21

   TOYOTA

   SIENNA LE 2.7 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,482,000,000

   22

   TOYOTA

   SIENNA LE 3.3 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   900,000,000

   23

   TOYOTA

   SIENNA LE 3.5 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,731,000,000

   24

   TOYOTA

   SIENNA LE 3.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,480,000,000

   25

   TOYOTA

   SIENNA LE 3.5 08 chỗ

   Nhập khẩu

   1,857,000,000

   26

   TOYOTA

   SIENNA LE AWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,779,000,000

   27

   TOYOTA

   SIENNA LE FWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,355,000,000

   28

   TOYOTA

   SIENNA LIMITED 3.3 7 chỗ

   Nhập khẩu

   720,000,000

   29

   TOYOTA

   SIENNA LIMITED 3.5 7 chỗ

   Nhập khẩu

   2,363,000,000

   30

   TOYOTA

   SIENNA LIMITED 3.5 8 chỗ

   Nhập khẩu

   2,581,000,000

   31

   TOYOTA

   SIENNA LIMITED AWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   3,200,000,000

   32

   TOYOTA

   SIENNA LIMITED PREMIUM 3.5 7 chỗ

   Nhập khẩu

   3,004,000,000

   33

   TOYOTA

   SIENNA SE 3.5 8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,830,000,000

   34

   TOYOTA

   SIENNA XLE 3.5 8 chỗ

   Nhập khẩu

   2,359,000,000

   35

   TOYOTA

   SIENNA XLE AWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,280,000,000

   36

   TOYOTA

   SIENNA XLE FWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   37

   TOYOTA

   SIENNA XLE LIMITED AWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,490,000,000

   38

   TOYOTA

   SIENNA XLE LIMITED FWD 3.5 7,8 chỗ

   Nhập khẩu

   1,400,000,000

   39

   TOYOTA

   SOLARA SE 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   40

   TOYOTA

   SOLARA SE AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   41

   TOYOTA

   SOLARA SE CONVERTIBLE 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,260,000,000

   42

   TOYOTA

   SOLARA SE MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   930,000,000

   43

   TOYOTA

   SOLARA SLE 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,250,000,000

   44

   TOYOTA

   SOLARA SLE AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   45

   TOYOTA

   SOLARA SLE CONVERTIBLE 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,370,000,000

   46

   TOYOTA

   SOLARA SPORT 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   47

   TOYOTA

   SOLARA SPORT AT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   48

   TOYOTA

   SOLARA SPORT CONVERTIBLE 3.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,410,000,000

   49

   TOYOTA

   SOLARA SPORT MT 2.4 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,030,000,000

   50

   TOYOTA

   SPORT 4x2 2.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   0

   51

   TOYOTA

   SPORT 4x4 2.5 07 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   52

   TOYOTA

   TACOMA (PICKUP) 2.4 02 chỗ

   Nhập khẩu

   350,000,000

   53

   TOYOTA

   TACOMA (PICKUP) 2.7 365kg

   Nhập khẩu

   638,000,000

   54

   TOYOTA

   TACOMA GRN265L-CRADKA (Pickup cabin kép, 412 kg) 4.0 04 chỗ

   Nhập khẩu

   1,213,000,000

   55

   TOYOTA

   TUNDRA 1794 EDITION 5.7 05 chỗ (PICKUP)

   Nhập khẩu

   2,569,000,000

   56

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP) LIMITED 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,340,000,000

   57

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP) LIMITED 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,390,000,000

   58

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP) SR5 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,060,000,000

   59

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP) SR5 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,100,000,000

   60

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   61

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,030,000,000

   62

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP) LIMITED 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,450,000,000

   63

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP) LIMITED 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,490,000,000

   64

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP) SR5 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,170,000,000

   65

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP) SR5 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,210,000,000

   66

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,090,000,000

   67

   TOYOTA

   TUNDRA CREWMAX 4x4 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,140,000,000

   68

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) LIMITED 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,230,000,000

   69

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) LIMITED 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,270,000,000

   70

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) SR5 4.0L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   930,000,000

   71

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) SR5 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   72

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) SR5 4.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   970,000,000

   73

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) SR5 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,000,000,000

   74

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) SR5 5.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,010,000,000

   75

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.0L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   880,000,000

   76

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   890,000,000

   77

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   920,000,000

   78

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   930,000,000

   79

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x2 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 5.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   960,000,000

   80

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) LIMITED 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,340,000,000

   81

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) LIMITED 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,380,000,000

   82

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) SR5 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   83

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) SR5 4.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,080,000,000

   84

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) SR5 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,110,000,000

   85

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) SR5 5.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,120,000,000

   86

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   990,000,000

   87

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 4.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,030,000,000

   88

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 5.7L 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,040,000,000

   89

   TOYOTA

   TUNDRA DOUBLE CAB 4x4 (PICKUP) TUNDRA-GRADE 5.7L LONG BED 06 chỗ

   Nhập khẩu

   1,070,000,000

   90

   TOYOTA

   VENZA 2.7 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,627,000,000

   91

   TOYOTA

   VENZA 2.7 AWD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,272,000,000

   92

   TOYOTA

   VENZA 2.7 FWD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,205,000,000

   93

   TOYOTA

   VENZA 3.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,363,000,000

   94

   TOYOTA

   VENZA 3.5 AWD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,643,000,000

   95

   TOYOTA

   VENZA 3.5 FWD 05 chỗ

   Nhập khẩu

   1,368,000,000

   96

   TOYOTA

   VERSO-S 1.3 05 chỗ

   Nhập khẩu

   939,000,000

   97

   TOYOTA

   VIOS 1.5

   Việt Nam

   400,000,000

   98

   TOYOTA

   VIOS 1.5 05 chỗ

   Nhập khẩu

   500,000,000

   99

   TOYOTA

   VIOS 1.5 05 chỗ, số tay 5 cấp

   Việt Nam

   478,000,000

   100

   TOYOTA

   VIOS 1.5E 05 chỗ

   Nhập khẩu

   721,000,000


   Trên đây là nội dung quy định về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô TOYOTA. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 304/2016/TT-BTC.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn