Bắt buộc phải khai nộp thuế TNCN khi nhận thừa kế?

Ngày hỏi:09/03/2019

Xin cho tôi hỏi: Tôi tham khảo Luật Thuế thu nhập cá nhân thì thu nhập của cá nhân từ nhận thừa kế tài sản thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân. Vậy có phải mọi trường hợp cá nhân nhận thừa kế tài sản đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ nhận thừa kế là là thời điểm đối tượng nộp thuế nhận được thừa kế.

   Tại Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng có quy định tThu nhập từ nhận thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:

   - Đối với nhận thừa kế là chứng khoán bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cổ phần của cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

   - Đối với nhận thừa kế là phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cơ sở kinh doanh của cá nhân.

   - Đối với nhận thừa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ thừa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

   - Đối với nhận thừa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng săn, súng thể thao.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế tài sản của cá nhân chỉ phát sinh đối với các khoản thu nhập từ nhận thừa kế tài sản là:

   - Chứng khoán;

   - Phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh;

   - Bất động sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định của pháp luật.;

   (Trừ thu nhập từ thừa kế là bất động sản giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.)

   - Các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước.

   Do đó: Các khoản thu nhập của cá nhân từ nhận thừa kế tài sản mà tài sản nhận thừa kế không thuộc một trong các trường hợp nên trên thì không thuộc đối tượng phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

   Mặt khác, Tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC có quy định:

   "Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

   Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

   1. Thu nhập tính thuế

   Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

   ..."

   Như vậy: Căn cứ quy định trên đây thì có thể xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ nhận thừa kế tài sản là khoản thu nhập vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được. Đồng nghĩa, trường hợp khoản thu nhập của cá nhân từ thừa kế tài sản mà dưới 10 triệu đồng thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

   Do đó: Từ các dẫn chứng trên đây thì có thể xác định chỉ những khoản thu nhập của cá nhân từ nhận thừa kế tài sản là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản, và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước mà có giá trị vượt trên 10 triệu đồng thì cá nhân mới phải khai nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn