Các khoản lợi ích nào bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công mà cá nhân phải chịu thuế TNCN?

Ngày hỏi:12/03/2019

Anh chị cho em hỏi, công ty em có chi trả cho người lao động những khoản khác ngoài tiền lương, tiền công. Liên quan đến vấn đề này, Ban biên tập cho tôi hỏi các khoản lợi ích nào bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công mà cá nhân phải chịu thuế? Có văn bản nào hướng dẫn về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn

Hiền (0907***)

  • Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế thì:

   Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

   - Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm khoản lợi ích về nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp hoặc nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp cho người lao động.

   - Khoản tiền do người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện hoặc đóng góp Quỹ hưu trí tự nguyện cho người lao động.

   - Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu, như: Chăm sóc sức khỏe, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ.

   - Các khoản lợi ích khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung quy định về các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công mà cá nhân phải chịu thuế. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn