Các loại thông tin nào mà Tòa án có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế?

Ngày hỏi:08/03/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế cung cấp thông tin báo chí của Tòa án. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Các loại thông tin nào mà Tòa án có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế?

  • Các loại thông tin mà Tòa án có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Thông tin về bị cáo;

   - Bản sao Quyết định khởi tố vụ án (trường hợp Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại phiên tòa);

   - Bản sao Bản án hình sự sơ thẩm, bản sao Bản án hình sự phúc thẩm;

   - Bản sao Quyết định tạm đình chỉ hoặc đình chỉ vụ án hình sự;

   - Bản sao Quyết định thi hành án phạt tù;

   - Bản sao Quyết định xóa án tích;

   - Bản sao Giấy chứng nhận xóa án tích;

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn