Các thông tin, tài liệu mà cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi tới cho Viện kiểm sát và Tòa án

Ngày hỏi:08/03/2019

Trách nhiệm phòng chống tội phạm không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan như công an, Viện Kiểm sát, Tòa án. Mà là trách nhiệm của toàn xã hội. Liên quan đến vấn đề này Ban biên tập cho hỏi: Các thông tin, tài liệu mà cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi tới cho Viện kiểm sát và Tòa án bao gồm các thông tin nào? 

  • Các thông tin, tài liệu mà cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế có trách nhiệm gửi tới cho Viện kiểm sát và Tòa án quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 239/2009/TTLT-BTC-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội, cá nhân và tổ chức vi phạm pháp luật do Bộ Tài chính - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành, cụ thể như sau:

   - Thông tin, tài liệu từ cơ quan Hải quan về tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm, về người đã bị cơ quan Hải quan xử phạt hành chính, đang bị cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự xem xét để khởi tố vụ án hình sự và những thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và xuất cảnh, nhập cảnh.

   - Thông tin, tài liệu từ cơ quan Thuế về người trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, làm mất hóa đơn, vi phạm pháp luật về thuế rồi bỏ trốn khỏi trụ sở kinh doanh, tiếp tay cho hành vi trốn thuế, không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp xử phạt, cưỡng chế thu nợ thuế; về hành vi vi phạm pháp luật về thuế của người nộp thuế làm ảnh hưởng đến quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế của tổ chức, cá nhân khác và những thông tin, tài liệu khác liên quan đến việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn