Các trường hợp nào không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%?

Ngày hỏi:13/03/2019

Tôi làm bên xuất nhập khẩu và kinh doanh hàng hóa. Trong quá trình làm việc, tôi có thắc mắc mong nhận được sự tư vấn từ Ban biên tập. Cụ thể: Các trường hợp nào không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%? Có văn bản nào quy định về các trường hợp này không? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn rất nhiều

Khuyến Thịnh (093***)

  • Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế thì:

   Các trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% gồm:

   - Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;

   - Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;

   - Dịch vụ cấp tín dụng ra nước ngoài;

   - Chuyển nhượng vốn ra nước ngoài;

   - Đầu tư chứng khoán ra nước ngoài;

   - Dịch vụ tài chính phát sinh;

   - Dịch vụ bưu chính, viễn thông;

   - Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản 11 Điều 3 Nghị định này;

   - Hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho cá nhân không đăng ký kinh doanh trong khu phi thuế quan;

   - Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu.

   Trên đây là nội dung quy định về các trường hợp không áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn