Các trường hợp nào phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật?

26/04/2022

Các trường hợp nào phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Minh Duy hiện là một nhân viên văn phòng tại Tp Hà Nội tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau, pháp luật về thuế có quy định về một số trường hợp phải nộp thêm khoản chậm nộp tiền thuế, vậy anh/ chị cho tôi hỏi đó là trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Duy (minhduy***@gmail.com)

  • Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 34 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   b) Người nộp thuế nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ kê khai trước.

   c) Trường hợp ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật, Kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế thu tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế nhưng chậm nộp số tiền đã thu vào ngân sách nhà nước theo quy định thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế đã thu nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước.

   Như vậy, một số cá nhân, tổ chức và các đối tượng có liên quan khác ngoài nghĩa vụ thuế phải thực hiện còn phải thực hiện thêm nghĩa vụ là nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật như: Nộp tiền thuế chậm hơn so với thời hạn trong thông báo thuế, quyết định xử lý hành chính về thuế của cơ quan quản lý thuế. Do khai sai các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ thuế phải nộp dẫn đến nộp tiền thuế bị thuế, và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, ngày xác định đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền chận nộp thuế là ngày người nộp thuế tiến hành nộp tại các cơ quan tổ chức có nghĩa vụ thu thuế.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp châm nộp tiền thuế được pháp luật quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn