Cán bộ không chuyên trách cấp xã đi công tác có được hưởng công tác phí không?

Ngày hỏi:03/10/2019

Tôi được biết theo quy định thì cán bộ, công chức đi công tác sẽ được hưởng công tác phí. Vậy nếu cán bộ không chuyên trách ở cấp xã đi công tác có được hưởng công tác phí không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 40/2017/TT-BTC. Có quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, như sau:

   Đối với chế độ công tác phí:

   - Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

   - Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp khi tham gia hoạt động của Hội đồng nhân dân.

   => Theo quy định nêu trên thì chế độ công tác phí chỉ áp dụng đối với cán bộ, công chức và lao động hợp đồng tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội. Còn đối với cán bộ không chuyên trách cấp thì không áp dụng chế độ công tác phí.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 1 Thông tư 40/2017/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn