Chậm nộp lệ phí trước bạ xử lý thế nào?

26/04/2022

Cho em hỏi: em có mua cái xe ô tô ngày 10/9/2019 và chưa nộp thế trước bạ, vậy giờ em đi đăng ký thì có bị phạt không? Nếu có thì bị nộp phạt bao nhiêu tiền ạ?

  • - Theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 4 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/4/2019) thì:

   Người nộp lệ phí trước bạ thực hiện nộp tiền lệ phí trước bạ vào ngân sách nhà nước tại các cơ quan, tổ chức thu lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của Cơ quan Thuế.

   - Cung theo quy định trên thì thời hạn nộp tiền chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế mà người nộp thuế chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp phải trả tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế.

   - Theo Điều 106 Luật quản lý thuế 2006 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 5 Luật về thuế sửa đổi 2014 và Khoản 3 Điều 3 Luật về thuế sửa đổi 2016 quy định:

   + Trước ngày 01/7/2016 tiền chậm nộp theo mức bằng 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

   + Kể từ ngày 01/7/2016 tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

   - Kể từ ngày 01/7/2020 thì áp dụng Luật quản lý thuế 2019: Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

   => Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã quá hạn 30 ngày mà không có thông báo gia hạn nộp lệ phí trước bạ thì sẽ tính phạt 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn