Chi phí quản lý dự án xây dựng.

26/04/2022
Công ty chúng tôi có tham gia đề xuất gói thầu Tư Vấn Quản Lý Dự Án Xây Dựng (từ bước chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán dự án) một dự án cao ốc văn phòng tại TP.HCM. Trong đề xuất tài chính chúng tôi tính toán chi phí như sau: Áp dụng công văn 1600/BXD-VP ngày 25/7/2007 về xuất vốn đầu tư xây dựng công trình mục 2.4 và công văn 1781/BXD-VP ngày 28/08/2008 của Bộ Xây Dựng về chỉ số giá quý 2/2008 với tổng diện tích sàn xây dựng lấy theo chỉ tiêu quy hoạch và mật độ xây dựng (số tầng và diện tích xây dựng cho phép) của sở QHKT TP.HCM để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Áp dụng các hệ số định mức phần trăm quy định trong công văn 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 để tính toán các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình trong đó có chi phí QLDA. Khi chúng tôi tham gia đề xuất tài chính Chủ Đầu Tư không đồng ý với cách tính toán chi phí QLDA mà chúng tôi đã trình bày ở trên. Chủ Đầu Tư yêu cầu chúng tôi tính chi phí TVQLDA theo mục 3 khoản 3.1.5 theo công văn 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 tức là tính toán chi phí QLDA bằng cách lập dự toán chi phí theo số lượng chuyên gia và thời gian thực hiện theo chế độ tiền lương và chính sách hiện hành. Vậy Công ty xin hỏi: 1. Cách tính chi phí QLDA theo chúng tôi đúng hay theo theo chủ đầu tư là đúng? 2. Trong công văn 1751/BXD –VP ngày 14/8/2007 trong mục 2 khoản 2.2 nêu “Định mức chi phí quản lý dự án được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt.” Nhưng trong mục 3 khoản 3.1.5 lại qui định : “Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án xác định bằng dự toán lập trên cơ sở phạm vi, nội dung công việc quản lý dự án do tư vấn thực hiện, số lượng chuyên gia, thời gian thực hiện của chuyên gia tư vấn, chế độ tiền lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành.” Vậy trong trường hợp nào áp dụng theo cách tính theo mục 2 khoản 2.2, và trường hợp nào áp dụng cách lập dự toán chi phí theo mục 3 khoản 3.1.5.
  • Theo công văn số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng thì chi phí quản lý dự án là chi phí của chủ đầu tư, được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên tổng giá trị xây lắp và thiết bị của dự án trong tổng mức đầu tư được duyệt. Nếu chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án thì chi phí thuê tư vấn xác định bằng cách lập dự toán và chi phí này được lấy từ chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án không được vượt quá chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Công văn 1751/BXD-VP Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn