Chi phí thuê người giúp việc có được giảm trừ khi tính thuế TNCN?

Ngày hỏi:12/03/2019

Luật sư cho tôi hỏi vấn đề sau đây: Tôi là mẹ đơn thân, tôi hiện đang làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia và có mức thu nhập tốt nhưng không có thời gian làm việc nhà và lo cho con nên tôi mới có thuê một giúp việc để giúp tôi lo việc nhà và chăm con. Vậy khoản tiền lương mà tôi phải trả cho người giúp việc có được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì cá nhân có thu nhập phát sinh từ tiền lương, tiền công phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Trong đó bao gồm:

   - Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công;

   - Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản: phụ cấp, trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công; phụ cấp quốc phòng, an ninh; phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực theo quy định của pháp luật; trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng và các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của Bộ luật lao động; trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định của Chính phủ.

   Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì căn cứ tính thuế đối với thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất.

   Trong đó, thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng công thức sau đây:

   Thu nhập tính thuế = (Thu nhập chịu thuế) - (Các khoản giảm trừ).

   Trong đó:

   ** Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

   ** Các khoản giảm trừ bao gồm:

   - Các khoản giảm trừ gia cảnh (Được hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

   - Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện (Được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

   - Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (Được hướng dẫn tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân của cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công sẽ không bao gồm chi phí mà cá nhân thuê người giúp việc để giúp việc gia đình và chăm sóc con cái.

   Do đó: Trường hợp bạn hiện đang là mẹ đơn thân và đang làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia và có mức thu nhập tốt và có thuê một giúp việc để giúp tôi lo việc nhà và chăm con thì số tiền lương mà bạn phải chi trả cho người giúp việc này sẽ không được tính vào chi phí được giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn