Cho thuê căn hộ chung cư phải nộp những loại thuế nào?

26/04/2022

Hiện nay, tôi thấy tại các thành phố lớn nhiều người đã chọn cách đầu tư riêng mình bằng cách mua lại căn hộ chung cư cũ tân trang lại và cho thuê với giá cao. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi, đối với những đối tượng này sẽ phải nộp những loại thuế nào? Mong sớm nhận phản hồi. 

  • Căn cứ theo quy định tại Thông tư 92/2015/TT-BTC sửa đổi thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập cá nhân. Thì cá nhân có căn hộ chung cư cho thuê là thu tiền thuê nhà hàng tháng sẽ phải nộp thuế Thu nhập cá nhân và Thuế GTGT:

   - Điều kiện nộp thuế TNCN và thuế GTGT khi có thu nhập từ cho thuê căn hộ chung cư:

   + Khi doanh thu cho thuê căn hộ chung cư trên 100 triệu đồng.

   - Doanh thu tính thuế TNCN và thuế GTGT khi có thu nhập từ cho thuê căn hộ chung cư:

   + Doanh thu tính thuế GTGT: Là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

   + Doanh thu tính thuế TNCN: Là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

   Lưu ý: Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

   - Mức thuế suất GTGT, TNCN khi cho thuê căn hộ chung cư là 5% của mức doanh thu trên 100 triệu đồng.

   Số thuế GTGT và TNCN phải nộp khi cho thuê căn hộ chung cư trong một năm dương lịch:

   Số thuế GTGT phải nộp

   =

   Doanh thu tính thuế GTGT

   x

   5%

   Số thuế TNCN phải nộp

   =

   Doanh thu tính thuế TNCN

   x

   5%

   => Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì chủ sở hữu có căn hộ chung cư cho thuê có thu nhập từ 100 triệu trở lên trong một năm dương lịch sẽ phải nộp thuế GTGT và TNCN cho mức thu nhập trên 100 triệu đó.
   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn