Có được hoàn thuế TNCN hay không?

Ngày hỏi:12/03/2019

Cho tôi hỏi: Nếu tôi không tham gia BHXH thì tôi phải khấu trừ 10% thu nhập. Vậy, cuối năm sau khi quyết toán thuế, tổng thu nhập của tôi không vượt quá mức phải đóng thuế thì khoản khấu trừ đó tôi có được nhận lại không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC thì các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, d Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

   Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

   Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   Mặt khác, theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì việc đăng ký, kê khai, khấu trừ, nộp, quyết toán, hoàn thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

   Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân đã nộp trong các trường hợp sau đây:

   - Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

   - Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

   - Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp trong năm cá nhân đã nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng có thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì được hoàn số thuế thu nhập cá nhân đã nộp.

   Do đó: Trường hợp trong năm bạn đã bị khấu trừ 10% thu nhập để nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định, thì đến cuối năm sau khi quyết toán thuế, nế tổng thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của bạn từ tiền lương, tiền công trong năm không vượt quá mức phải đóng thuế thu nhập cá nhân thì bạn sẽ được hoàn lại số thuế đã bị khấu trừ từ thu nhập theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn