Có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế khi đã nghỉ việc?

Ngày hỏi:13/03/2019

Tôi nghỉ làm việc tại công ty vào tháng 10/2018. Trong năm 2018 tôi chỉ có một thu nhập tại công ty. Vậy bây giờ tôi có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế thay hay không? Hay tôi phải tự mình đi quyết toán thuế?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay khi cá nhân đó trên thực tế phải đang làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.

   Đồng nghĩa, trường hợp cá nhân không còn làm việc cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thì không được ủy quyền quyết toán thuế.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn đã nghỉ làm việc tại công ty vào tháng 10/2018 thì bạn không được ủy quyền cho công ty thực hiện quyết toán thuế thay.

   Khi đó, bạn phải tự mình đến cơ quan thuế thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018 cho mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu trường hợp bạn có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2018 nhỏ hơn số thuế thu nhập cá nhân đã tạm nộp trong năm 2018 mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau thì bạn không bắt buộc phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn