Cơ quan hải quan ấn định thuế hàng hóa xuất nhập khẩu dựa trên cơ sở nào?

26/04/2022

Chào bạn, cho tôi hỏi luật Quản lý thuế mới quy định cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu dựa vào đâu? Cảm ơn!

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 52 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định:

   - Cơ quan hải quan căn cứ hàng hóa thực tế xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế; cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý thuế và cơ sở dữ liệu thương mại; hồ sơ khai báo hải quan; tài liệu và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để ấn định số tiền thuế phải nộp.

   => Trên đây là những căn cứ để cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn