Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp thuế trong các trường hợp nào?

26/04/2022

Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật tôi là Huỳnh Tùng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP Vinh tỉnh Nghệ An, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập như sau, các cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Huỳnh Tùng (0978459***)

  • Cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 25 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   a) Không đăng ký thuế theo quy định tại Điều 22 của Luật Quản lý thuế;

   b) Không nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định;

   c) Không bổ sung hồ sơ khai thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế hoặc đã bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế để xác định số thuế phải nộp;

   d) Không xuất trình tài liệu kế toán, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu liên quan đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế khi đã hết thời hạn kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

   đ) Trường hợp kiểm tra thuế, thanh tra thuế, có căn cứ chứng minh người nộp thuế hạch toán kế toán không đúng quy định, số liệu trên sổ kế toán không đầy đủ, không chính xác, trung thực dẫn đến không xác định đúng các yếu tố làm căn cứ tính số thuế phải nộp;

   e) Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để không thực hiện nghĩa vụ thuế;

   g) Đã nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan quản lý thuế nhưng không tự tính được số thuế phải nộp.

   Theo đó, cơ quan thuế có quyền được ấn định thuế trong một số trường hợp như trong một số trường hợp như không đăng ký thuế theo quy định, không nộp hồ sơ thuế sau khi hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ kế khai thuế, không bổ sung hồ sơ khai thuế hoặc bổ sung nhưng không đầy đủ, trung thực, chính xác. Hoặc trong trường hợp không xuất trình được các hồ sơ tài liệu căn cứ liên quan đến số thuế phải nộp, có căn cứ chứng minh người nộp thuế thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật thuế, có dấu hiện bỏ trốn không thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp hồ sơ khai thuế nhưng không xác định được nghĩa vụ thuế phải nộp và các quy định khác theo quy định trên pháp luật.

   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ quan thuế có quyền ấn định số tiền thuế phải nộp nếu người nộp thuế vi phạm trong các trường hợp được pháp luật quy định. Để hiểu rõ hơn và chi tiết về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn