Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế thu thập từ nguồn nào?

26/04/2022

Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật được thu thập từ các nguồn nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Minh Long là một nhân viên văn phòng đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tôi có một thắc mắc muốn được hỏi Ban biên tập Thư Ký Luật như sau, cơ quan thuế có nguồn cơ sở nhất định vậy nguồn cơ sở dữ liệu đó theo quy định của pháp luật được lấy từ đâu? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban biên tập, chân thành cảm ơn!

Minh Long (097125***)

  • Cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thu thập từ các nguồn được quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 25 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Người nộp thuế khai báo với cơ quan thuế về doanh thu, chi phí, thu nhập, số thuế phải nộp trong các kỳ khai thuế trước.

   - Tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế.

   - Các cơ quan quản lý Nhà nước khác.

   Cở sở dữ liệu của quan thuế rất quan trọng, nó là các thông tin liên quan về ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, và các thông tin liên quan đến thuế của người nộp thuế. Hệ thống thông tin này được thu thập từ các nguồn như từ các tổ chức liên quan đến người nộp thuế (nếu bạn làm việc trong công ty có kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân thì đây cũng là một nguồn thu thập thông tin để tập hợp về cơ sở dữ liệu thuế) cũng có thể từ các cơ quan quản lý nhà nước khác.

   Trên đây là nội dung của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn