Có thu nhập ở nhiều nơi khác có được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN?

Ngày hỏi:12/03/2019

Trong năm 2018 tôi có thu nhập tại công ty, ngoài ra, tôi còn có làm ngoài ở một số công ty khác và cũng có thu nhập, tại các công ty này cũng có khấu trừ thuế 10% từ thu nhập của tôi. Không biết trong trường hợp này tôi có thể ủy quyền cho công ty quyết toán thuế giúp tôi được hay không?

  • Tại Điểm a.4.1 Khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC) có quy định:

   "Điều 16. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

   ...

   a.4.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:

   - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

   - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

   - Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động."

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp cá nhân thì đối với trường hợp của bạn có thể có các trường hợp xảy ra như sau:

   ** Trường hợp 1: Trường hợp bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công của công ty và đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà bạn không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì bạn được ủy quyền cho công ty thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho bạn theo quy định.

   ** Trường hợp 2: Trường hợp bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công của công ty và đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân trên 10 triệu/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% thì bạn không được ủy quyền cho công ty thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho bạn. Khi đó, bạn phải tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

   ** Trường hợp 3: Trường hợp bạn có thu nhập từ tiền lương, tiền công của công ty và đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% nhưng bạn có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này thì bạn phải tự thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định (đồng nghĩa không được ủy quyền).

   Bạn căn cứ quy định trên đây để thực hiện.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn