Đất ở của thương binh hạng 3 tại địa bàn khó khăn có được miễn thuế không?

26/04/2022

Tôi là thương bình hạng 3/4, mới tích góp mua được một mảnh đất và mới xây nhà tại huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Hiện gia đình cũng khó khăn, cho hỏi trường hợp này gia đình tôi có phải nộp thuế sử dụng đất không? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Phụ lục II Nghị định 118/2015/NĐ-CP thì huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

   Căn cứ Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế như sau:

   - Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định tại Điều 10 của Luật này thì được miễn thuế.

   - Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này.

   - Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

   - Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.

   => Căn cứ quy định trên thì người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên thì được miễn thuế. Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là thương binh hạng 3/4 thuộc diện giảm thuế, đất thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cũng thuộc diện giảm thuế. Như vậy, trường hợp này đất ở của gia đình bạn sẽ được miễn thuế.

   Lưu ý: Chỉ áp dụng cho diện tích đất trong hạn mức.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn