Đối tượng nào được mua hóa đơn của cơ quan thuế?

26/04/2022

Chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi hiện đang làm việc cho một doanh nghiệp tại TP.HCM, công ty tôi trước nay đều sử dụng hóa đơn tự in. Tuy nhiên, vừa qua cơ quan thuế rà soát, kiểm tra và lập danh sách DN thuộc loại rủi ro cao về thuế, trong đó có bao gồm công ty tôi đang làm viêc. Tôi nghe nói, những DN có tên trong danh sách phải sử dụng hóa đơn mua từ cơ quan thuế. Vậy cho tôi được hỏi, việc này có đúng không và những đối tượng nào phải mua hóa đơn từ cơ quan thuế? Công ty tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì? Mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cám ơn. (Hồng Vũ_098**)

  • Khoản 1 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định các đối tượng mua hóa đơn từ cơ quan thuế, cụ thể:

   "1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

   a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

   Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

   b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

   c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

   d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

   đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

   Doanh nghiệp hướng dẫn tại điểm d, đ khoản này mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng. Hết thời gian 12 tháng, căn cứ tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp và đề nghị của doanh nghiệp, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn (mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)".

   Như vậy, công ty của bạn hiện đang nằm trong đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế. Sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định và thông báo, công ty bạn phải dừng việc sử dụng hóa đơn tự in trước đây và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Công ty của bạn phải chuyển qua mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trong thời gian 12 tháng. Hết 12 tháng, công ty bạn có thể gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp được chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng. Căn cứ trên tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế của công ty, trong thời hạn 5 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ có văn bản thông báo cho công ty bạn biết là được chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế.

   Sau 30 ngày, kể từ ngày có văn bản thông báo công ty bạn thuộc loại rủi ro cao về thuế, cần phải lập báo cáo số hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Công ty bạn thực hiện hủy các hóa đơn tự in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về những đối tượng được mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Bạn nên tham khảo chi tiết Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn