Đối tượng nào phải đăng ký thuế theo Luật quản lý thuế 2019?

Ngày hỏi:09/07/2019

Chào ban biên tập, cho tôi hỏi theo quy định mới nhất thì những những đối tượng nào sẽ phải đăng ký thuế? Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực ngày 01/7/2020 quy định:

   Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

   - Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

   - Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

   => Như vậy, các đối tượng được nêu trên đây sẽ phải thực thực đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế 2019.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn