Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp và thời điểm nào?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 15/12/2022

Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp và thời điểm nào? Trình tự xử lý dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như thế nào? Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm ra sao?

Mong nhận được sự hỗ trợ!

  • Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp và thời điểm nào?

   Căn cứ Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 5 Mục 1 Chương I Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp và thời điểm như sau:

   a) Cơ quan hải quan dừng sử dụng Danh mục miễn thuế trong trường hợp chủ dự án chưa nhập khẩu hết hàng hóa trên Danh mục miễn thuế và Danh mục miễn thuế vẫn còn trong thời hạn nhập khẩu, bao gồm các trường hợp:

   a.1) Dự án đầu tư bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư (như điều chỉnh quy mô, mục tiêu, địa bàn...làm thay đổi đối tượng ưu đãi đầu tư) hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

   a.2) Dự án đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

   b) Thời điểm dừng sử dụng Danh mục miễn thuế

   b.1) Ngay sau khi cơ quan hải quan nhận được thông tin của cơ quan quản lý đầu tư hoặc của cơ quan quản lý có thẩm quyền hoặc của chủ dự án về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh hoạt động của dự án đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

   b.2) Ngay sau khi cơ quan hải quan thực hiện rà soát, kiểm tra phát hiện dự án bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc điều chỉnh hoạt động hoặc đã chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về thuế.

   Nguồn: Internet

   Trình tự xử lý dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như thế nào?

   Tại Điểm c Khoản 1 Điều 5 Mục 1 Chương I Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về trình tự xử lý dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

   c) Trình tự xử lý dừng sử dụng Danh mục miễn thuế

   c.1) Công chức xử lý hồ sơ lập Tờ trình theo mẫu số 01/TT-TXNK ban hành kèm theo Quy trình này, dự thảo thông báo cho chủ dự án về việc dừng sử dụng Danh mục miễn thuế và thu hồi Phiếu theo dõi trừ lùi đối với trường hợp Danh mục miễn thuế bản giấy, báo cáo Lãnh đạo bộ phận trình Lãnh đạo đơn vị phê duyệt. Sau khi lãnh đạo phê duyệt, công chức xử lý hồ sơ thực hiện như sau:

   c.1.1) Đối với Danh mục miễn thuế điện tử, công chức xử lý hồ sơ rà soát, kiểm tra Danh mục miễn thuế, dừng sử dụng Danh mục miễn thuế thông qua nghiệp vụ CTL (Mã P) và phản hồi thông tin cho chủ dự án thông qua Hệ thống VNACCS.

   c.1.2) Đối với Danh mục miễn thuế bản giấy, công chức xử lý hồ sơ gửi thông báo cho chủ dự án về việc dừng sử dụng Danh mục miễn thuế và yêu cầu xuất trình lại bản chính Danh mục miễn thuế kèm Phiếu theo dõi trừ lùi cho cơ quan hải quan.

   Sau khi xác nhận việc dừng sử dụng trên Danh mục miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi, cơ quan hải quan lưu bản chính Phiếu theo dõi trừ lùi, trả lại chủ dự án bản chính Danh mục miễn thuế và bản chụp Phiếu theo dõi trừ lùi.

   c.2) Cục Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế gửi công văn thông báo cho các Chi cục Hải quan trực thuộc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc dừng sử dụng Danh mục miễn thuế.

   c.3) Các cơ quan hải quan nơi đã xử lý miễn thuế theo Danh mục miễn thuế thực hiện thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) phù hợp với dự án chấm dứt và điều chỉnh hoạt động, thông báo kết quả xử lý cho Cục Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

   Dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm ra sao?

   Theo Khoản 2 Điều 5 Mục 1 Chương I Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 3394/QĐ-TCHQ năm 2021 quy định về dừng sử dụng Danh mục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm như sau:

   2. Đối với trường hợp dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 6.000 tỷ đồng trở lên chưa thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư đã thực hiện giải ngân đủ 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không đáp ứng tiêu chí về tổng doanh thu hoặc tiêu chí về sử dụng lao động theo quy định của pháp luật đầu tư, cơ quan hải quan thực hiện như sau:

   a) Cục Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế gửi công văn thông báo cho các Chi cục Hải quan trực thuộc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc không xử lý miễn thuế theo Danh mục miễn thuế.

   b) Các cơ quan hải quan nơi đã xử lý miễn thuế theo Danh mục miễn thuế thực hiện thu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, xử lý vi phạm theo quy định (nếu có) và thông báo kết quả xử lý cho Cục Hải quan nơi tiếp nhận Danh mục miễn thuế.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn