Được giảm thuế cho cả hai thửa đất ở thuộc diện giảm thuế không?

26/04/2022

Gia đình tôi thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, theo tôi được biết là đất ở thuộc địa bàn này sẽ được giảm thuế. Hiện tại tôi đang có hai thửa đất ở thì có được giảm thuế cho cả hai thửa không? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 11 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 quy định nguyên tắc miễn thuế, giảm thuế như sau:

   - Người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; người nộp thuế thuộc hai trường hợp được giảm thuế trở lên quy định tại Điều 10 của Luật này thì được miễn thuế.

   - Người nộp thuế đất ở chỉ được miễn thuế hoặc giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều 9 và khoản 4 Điều 10 của Luật này.

   - Người nộp thuế có nhiều dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế thì thực hiện miễn, giảm theo từng dự án đầu tư.

   - Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế phải nộp theo quy định của Luật này.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì người nộp thuế đất ở chỉ được giảm thuế tại một nơi do người nộp thuế lựa chọn. Do đó, khi bạn có hai thửa đất đủ điều kiện giảm thuế nhưng chỉ được giảm cho một thửa, thửa còn lại vẫn nộp bình thường.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn