Được quyết toán thuế TNCN 2018 cho đến hết ngày nào?

Ngày hỏi:11/03/2019

Cho em hỏi em không thuộc trường hợp được ủy quyền cho công ty quyết toán thuế TNCN mà phải tự đi làm. Bữa nay em đang bận không biết thời hạn chính xác là ngày nào hết hạn quyết toán của năm 2018 ạ?

  • Được quyết toán thuế TNCN 2018 cho đến hết ngày nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định:

   d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

   - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

   - Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

   Do đó, cá nhân có số thuế phải nội không thuộc trường hợp được quyền cho công ty quyết toán thuế thì phải tự đi thực hiện quyết toán thuế tại cơ quan quan thuế. Như vậy, thời gian nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2018 chậm nhất là ngày 01/04/2019 (do ngày 31/03 là ngày chủ nhật).

   Bên cạnh đó, nếu có số thuế thừa xin hoàn, cá nhân nên nộp hồ sơ sau thời gian quyết toán (01/04/2019) trường hợp này sẽ được miễn phạt về hành vi chậm quyết toán thuế.

   Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tối về thời gian quyết toán thuế với cơ quan thuế.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn