FTA Việt Nam- Hàn Quốc áp dụng từ ngày nào?

26/04/2022

Công ty cổ phần Daum & Jungan (tỉnh Nam Định) hỏi về thời gian áp dụng Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, theo đó: FTA Việt Nam-Hàn Quốc áp dụng từ ngày nào?

  • Căn cứ Hiệp định Thương mại tự do giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký ngày 5/5/2015.

   Căn cứ Thông tư 201/2015/TT-BTC ngày 16/12/2015 của Bộ Tài chính về việc Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018.

   Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam được ban hành để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015- 2018 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2015. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc không có điều khoản cam kết về thuế giá trị gia tăng cho hàng hóa của hai bên.

   Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty cổ phần Daum & Jungan căn cứ các quy định tại Thông tư 201/2015/TT-BTC nêu trên, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để khai báo mã số, mức thuế nhập khẩu ưu đãi/ưu đãi đặc biệt đúng quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Thông tư 201/2015/TT-BTC Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn