Giải đáp thắc mắc về chi phí tính thu nhập chịu thuế

26/04/2022

Công trình đã triển khai thi công nhưng điều kiện thi công không phù hợp phải bỏ dở giữa chừng. Chi phí đã bỏ ra thi công không được chủ đầu tư chấp nhận thì có được tính vào chi phí tính thu nhập chịu thuế không?

  • Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 11/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 2.31 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập DN:

   Trường hợp công ty có phát sinh chi phí thi công công trình nhưng điều kiện thi công không phù hợp phải bỏ dở giữa chừng, chủ đầu tư không chấp nhận giá trị xây lắp đó thì khoản chi phí này không tương ứng với doanh thu tính thuế nên không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập DN (trừ trường hợp tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường theo quy định tại khoản 2.1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC).

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn