Giải pháp về việc cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030?

Bấm vào đây để xem bản dịch tiếng Anh của bài viết này Click HERE to see the English translation of this article
Ngày hỏi: 28/06/2022

Giải pháp cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030? Giải pháp cải cách chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030? Mong được giải đáp thắc mắc.

  • Giải pháp cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030?

   Căn cứ Tiết a Tiểu mục 1 Mục 3 Điều 1 Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2022 quy định về giải pháp cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 như sau:

   1. Về cải cách chính sách thuế

   a) Đối với thuế giá trị gia tăng: mở rộng cơ sở thuế thông qua giảm nhóm hàng hóa dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng và nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%; tiến tới cơ bản áp dụng một mức thuế suất; nghiên cứu tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng theo lộ trình; rà soát điều chỉnh ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp khấu trừ cho phù hợp với thực tế; nghiên cứu áp dụng thống nhất phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với người nộp thuế có doanh thu dưới ngưỡng hoặc không đủ điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ; hoàn thiện các quy định liên quan đến thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa và dịch vụ xuất khẩu, đảm bảo phản ánh đúng bản chất và phù hợp thông lệ quốc tế. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định về khấu trừ thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng theo hướng đơn giản, minh bạch và đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan;

   Giải pháp cải cách chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030?

   Căn cứ Tiết b Tiểu mục 1 Mục 3 Điều 1 Quyết định 508/QĐ-TTg năm 2022 quy định về giải pháp cải cách chính sách thuế giá trị gia tăng theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 như sau:

   b) Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt: rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết tiêu dùng phù hợp với sự dịch chuyển về xu hướng tiêu dùng trong xã hội và định hướng của Đảng và Nhà nước về bảo vệ sức khỏe nhân dân và bảo vệ môi trường; xây dựng lộ trình điều chỉnh tăng thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu để hạn chế sản xuất, tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế; rà soát điều chỉnh mức thuế tiêu thụ đặc biệt một số mặt hàng để phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ và mức thuế tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

   Trân trọng!

  - Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  - Nội dung bài viết chỉ mang tính chất tham khảo;

  - Điều khoản được áp dụng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đang đọc;

  - Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền của bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail nhch@lawnet.vn;


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn